Liên hệ

Công Ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam
451 - 453 Nguyễn Tri Phương P.8 Q.10 TP.HCM

091 384 2567 (Mr.Bảo Anh)
091 378 2676 (Mr.Vũ)
(028) 39 572 510 (P.Kinh Doanh)
(028) 36 100 225 (P.Kế Toán)
(848) 39572 507
sales@cctn.com.vn