Contact Us

Công Ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam
Lầu 2, Tòa Nhà N7 (trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn), Số 03 Đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM

09677 22228 Mr. Cường
(028) 36 100 225 - 39 572 510 (P.Kinh Doanh)
(028) 39 575 992 (P.Kế Toán)
(028) 39572 507
sales@cctn.com.vn

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM THIÊN NAM
 Lầu 2, Tòa Nhà N7 (trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn), Số 03, Đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM
 09677 22228 (Mr. Cường) 
P.Kinh Doanh: (028) 36 100 225 – (028) 39 572 510
P.Kế Toán: (028) 39 575 992
 (028) 39572 507
sales@cctn.com.vn