Các hoạt động chào đón kỷ niệm 9 năm thành lập:

Giám Đốc công ty CNP Thiên Nam phát biểu khai mạc mừng 9 năm thành lập 

Ban lãnh đạo công ty thực hiện nghi thức cắt bánh kem và thổi nến

Ban lãnh đạo công ty CNP Thiên Nam nâng ly khai tiệc chúc mừng

Một tập thể đoàn kết, hết lòng gắn sức vì CCTN