Contact Us

Công Ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam
Lầu 7, số 111-121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

(028) 36 100 225 - 39 572 510 (P.Kinh Doanh)
(028) 39 575 992 (P.Kế Toán)
(028) 39572 507
salesadmin@cctn.com.vn