Liên hệ

Công Ty TNHH Công Nghệ Phẩm Thiên Nam
Lầu 2, Tòa Nhà N7 (trong khuôn viên Tổng Công Ty Thái Sơn), Số 03 Đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10, TP.HCM

(028) 36 100 225 - 39 572 510 (P.Kinh Doanh)
(028) 39 575 992 (P.Kế Toán)
(028) 39572 507
salesadmin@cctn.com.vn